Over Sivar
Logo Home |  Werkgevers |  Werknemers |  Coaches |  Over Sivar |  Contact

Over Sivar

Sivar staat voor overwinnaar. Mensen die een beperkingen leren hanteren en overwinnen, hebben veel in hun mars, ook in werk. Bij Sivar geloven we in die mogelijkheden. We vinden het elke keer weer een uitdaging om voor alle betrokkenen de beste oplossingen te vinden.

Kenmerkend voor Sivar:

 • Vakkundige medewerkers (arbeidsdeskundige en jobcoaches), met hart voor mensen en werk.
 • Mogelijkheden zien en kansen creëren, ook voor mensen die vanwege beperkingen weinig kans hebben op betaald werk.
 • Mensen aanspreken op hun kracht.
 • Een oplossing vinden die voor àlle betrokkenen optimaal is.
 • Advies of coaching die aansluit op de vraag van de klant, niet meer en niet minder.
 • Heldere afspraken vooraf over wat we doen, de te verwachten resultaten en de kosten.

Producten

Sivar levert de volgende producten rond verzuim en reïntegratie:

 1. Preventie
 2. Verzuimbegeleiding
 3. Job Coaching
 4. Hervatting bij eigen werkgever (Spoor 1)
 5. Hervatting bij nieuwe werkgever (Spoor 2)
 6. Omscholing
 7. Sociale activering
 8. Begeleiding bij bezwaar en beroep

Privacy
Bij re-integratie kunnen zeer persoonlijke en kwetsbare onderwerpen ter tafel komen. We gaan hier uiterst zorgvuldig mee om en garanderen vertrouwelijkheid. Hierbij werken we volgens de regels in ons eigen privacyreglement.

Niet tevreden? Een klacht?
Alle medewerkers van Sivar zetten zich volledig in voor de klant. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. We hopen dat u dit met ons bespreekt, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Komen we er in overleg niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Meer hierover staat in ons eigen klachtenreglement.

Medewerkers
De mensen maken de organisatie. Bij Sivar is dat een klein team van hooggeschoolde en zeer ervaren vakkrachten. Het zetten ons met hart en ziel in voor een aantrekkelijke (werk)toekomst van onze klanten. Onze maatschappelijk werker en jobcoaches zijn expert in het begeleiden van mensen met fysieke of psychische beperkingen, of werknemers die niet lekker in hun vel zitten.

Onafhankelijke arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige kan worden ingezet door werkgever of werknemer. Vanuit onze professie beantwoord een arbeidsdeskundige vragen op professionele en onpartijdige wijze. Onze arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Register arbeidsdeskundige
Sivar maakt gebruik van een Register arbeidsdeskundige. Arbeidsdeskundigen kunnen zich door Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) laten registreren. Voorwaarde hiervoor is dat zij zich conformeren aan de vastgelegde gedragsregels. Het register van SRA kent ruim dertienhonderd ingeschreven registerarbeidsdeskundigen. Op de website van het SRA kunt u deze gedragsregels nalezen (http://www.register-arbeidsdeskundigen.nl/).
Onze gecertificeerde arbeidsdeskundige is ook geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA). De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA waarborgt de kwaliteit van arbeidsdeskundigen door certificering van opleidingen via SKO en registratie van arbeidsdeskundigen bij Stichting Registratie Arbeidsdeskundigen SRA. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website: http://www.arbeidsdeskundigen.nl/.